Beynin yer belirleme sistemi


Accessibility links

O'Keefe bir odada belirli bir noktadayken farelerin beynindeki bir dizi sinir hücresinin faaliyete geçtiğini tespit etti. Aynı odada farklı bir noktadayken de farklı bir dizi beyin hücresinin faaliyete geçtiğini keşfetti. O'Keefe beynin hippocampus bölgesindeki bu "yer hücrelerinin" beyinde bir harita oluşturduğunu vurguladı. Moser çifti buradaki beyin hücrelerinin enlem ve boylam çizgileri gibi çalıştığını ortaya koydu.


  • spy filmini indir.
  • iphone 6s yazılım geri yükleme!
  • Beyindeki GPS Sistemi – Yol Tarifi Yapan Hücreler?
  • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı?
  • meyvelerin yerini bulma oyunu?

Gözle görülür biçimde beynin iç kısımlarında gri madde denen koyu renkli alanlara rastlanır. Daha açık renkli bu bölümden ayrılmış beyaz madde de gözlenir. Daha fazla bilgi spesifik bir molekülün yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu yerleri gösteren çeşitli kimyasallarla boyanmış beyin dokusu örneklerinden elde edilebilir.

Beynin yer belirleme sistemi

Ayrıca mikroskoplarla beynin mikroyapısı da incelenebilir ve beynin bir bölümünden diğerine olan bağlantı yolları da takip edilebilir. Tüm türlerin beyinleri esasen iki geniş hücre sınıfından oluşur:  nöron lar ve glial hücreler. Glial hücreler glia  ya da  neuroglia  olarak da bilinir çeşitli tiplere ayrılır ve birçok kritik hayati görevi yerine getirir; bunlar arasında yapısal desteklik, metabolik destek, yalıtım ve gelişime rehberlik etme gösterilebilir.

Buna karşın nöronlar genellikle beyindeki en önemli hücreler olarak ele alınmaktalardır. Nöronlar bu sinyalleri akson adı verilen hücre gövdesinden çıkan ve genelde birçok dala sahip protoplasmik lif yapısındaki uzantılarıyla diğer bölgelere iletirler, bazen yakın bölgelere bazen de beynin ve vücudun uzak noktalarına bu impulslar taşınır. Bir aksonun boyu olağanüstü derecede uzun olabilir; örneğin, cerebral korteksin bir piramit hücresi bir tür nöron büyütülseydi muazzam derecede uzun olabilirdi ve insan vücudu kadar uzayabilirdi.

Eğer aksonuda aynı derecede büyütülseydi birkaç santimetre çapında ve kilometrelerce uzunlukta bir kablo ortaya çıkardı. Aksonlar bu sinyalleri aksiyon potansiyeli adı verilen elektrokimyasal iletiler şeklinden saniyenin binde biri sürede ve saniyede metre hızla iletirler. Özellikle, 3 hayvan grubunda komplike beyin bulunmaktadır: eklembacaklılar artropod örneğin: böcekler ve kabuklu hayvanlar , kafadanbacaklılar cephalopod örneğin: ahtapot ve mürekkepbalığı , ve omurgalılar.

Eklembacaklılar üç loptan ve görme işlemi için oluşmuş göz arkasındaki geniş "optik lop"lardan oluşan merkezi bir beyine sahiptir. Omurgalıların beyni, sonradan omuriliğe dönüşecek olan arkadaki bir nöral tüpün öndeki kısmından gelişir. Serebral korteksin kıvrım sayısı, canlının gelişmişliğini belirler.

Accessibility links

Kıvrım sayısı arttıkça basamak yükselir. Balık , sürüngen gibi ilkel omurgalılar beyninin dış katmanlarında altı katmandan daha az nörona sahiptir. Bu konfigürasyona allokorteks veya heterotipik korteks adı verilmektedir. Memeliler gibi daha komplike omurgalılarda, allokortekse ilaveten altı bölmeli neokorteks veya homokorteks bulunmaktadır. Bu kıvrımlar, kafatasına sıkışmış beyindeki nöronlara daha geniş bir alan sağlamaktadır.

Kıvrılma, daha fazla gri maddenin daha az bir hacmin içine yerleşmesini sağlar. Kıvrımlar tıp dilinde gyrus çoğul gyri , kıvrımlar arası boşluk da sulcus çoğul sulci olarak adlandırılır. İnsan beyni üç zarla sarılmıştır. Bunlar, en dışta Duramater, ortada Araknoid Tabaka, en içte ise Piamater bulunur. Beynin genel histolojik incelenmesi kişiden kişiye değişmese de, yapısal anatomi incelemesi farklı olabilmektedir.

experiencetheleap.com/332-chica-busca-sexo.php

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Temel embriyolojik bölümlerin tersine, spesifik gyrus veya sulcusların yeri, birincil duyu bölgeleri ve diğer yapıların yerleri türlere göre değişebilmektedir. Böceklerde beyin dört bölümden oluşur: optik bölmeler, protoserebrum, dutoserebrum, tritoserebrum. Beyin BT görüntüleri ile ventriküler sistemin durumu ve boyutu, parankim içindeki doku yoğunluğu ve değişiklikleri, orta hat yapılarında kayma shift varlığı, kortikal sulkuslar ve Sylvian fissürün genişliği, multiple lezyon bulunup bulunmadığı, kafa kaidesi ve kalvaryumdaki değişiklikler değerlendirilir.

ECU (araç beyni) nedir ? arızaları nelerdir ?

Tüm spinal BT görüntüleme ile intra spinal lezyonun ekstra spinal uzantısının görüntülenmesi, lateral disk hernilerinin belirlenmesi , kemik kanalın ve faset eklemlerin boyutlarının belirlenmesi sağlanır. MR tekniğiyle tüm vertebral kolon, spinal kanal ve omurilik değişik açılardan ve net olarak görüntülenebilir.

İçindekiler

Elektroensefelografi EEG Skalp elektrotları aracılığıyla beynin spontan elektriksel faaliyetinin incelenmesidir. Bu yöntemler kas ve sinir hastalıklarının myopati, nöropati incelenmesinde temel yöntemlerdir. Beyin ve sinir cerrahisi pratiğinde periferik sinir kesilerinin, tuzak nöropatilerin, pleksus lezyonlarının, disk hernisi ve diğer nedenlere bağlı spinal kök lezyonlarının, intramedüller omurilik patolojilerinin tanısında vazgeçilmez tanı yöntemleridir.

Ultrasonografi USG Hidrosefalide pediyatrik popülasyonda ön fontanelden yapılan ultrasonagrafiyle ventrikül boyut ve biçimini saptamak olasıdır.

beynin yer belirleme sistemi Beynin yer belirleme sistemi
beynin yer belirleme sistemi Beynin yer belirleme sistemi
beynin yer belirleme sistemi Beynin yer belirleme sistemi
beynin yer belirleme sistemi Beynin yer belirleme sistemi
beynin yer belirleme sistemi Beynin yer belirleme sistemi
beynin yer belirleme sistemi Beynin yer belirleme sistemi

Related beynin yer belirleme sistemiCopyright 2019 - All Right Reserved